UAB "STATYBŲ ŽINOVAI" įkurta 2002 m. Kaune.

Aplinkos ministerijos atestuota ( atestato Nr. 3211) statybos ir projektavimo įmonė,

turinti teisę atlikti gyvenamųjų pastatų, negyvenamųjų pastatų: administracinės, paslaugų, maitinimo, gamybos, sandėliavimo, mokslo, poilsio, specialiosios paskirties pastatų projektavimą, bendruosius ir specialiuosius statybos darbus.

Statinių kategorijos: ypatingi statiniai.

Nuo 2015m. liepos 30d. suteikta teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu. Suteikta teisė atlikti kultūros paveldo objektų restauravimo darbus.

Pagrindinės veiklos sritys - statyba, projektavimas, technikos nuoma

Bendrovėje dirba:

- Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistai.

- Profesionalūs statybos vadovai ( SV) ir statybos darbų vadovai ( SDV),

- Įvairių specialybių statybos darbininkai.

-Bendras darbuotojų skaičius iki 50.

Personalas. Kadangi įmonės viena iš veiklų – technikos nuoma, t.y darbas su potencialiai pavojingais įrenginiais, todėl ypatingas dėmesys skiriamas darbuotojų kvalifikacijai, profesionalumui. Pagal nustatytą ir patvirtintą planą, visi darbuotojai siunčiami į kvalifikacijos kėlimo ir mokymo kursus . Darbuotojams, praėjusiems apmokymus, išduodami atitinkamos kvalifikacijos pažymėjimai.

Mūsų darbuotojai – savo darbą išmanantys specialistai.

ISO

 

2009 m. birželio mėn. įmonėje įdiegta kokybės vadybos sistema pagal LST EN ISO 9001:2008 reikalavimus (ISO 9001:2008), bei aplinkos apsaugos vadybos sistema pagal LST EN ISO 14001:2005 reikalavimus (ISO 14001:2004). Pagal šiuos standartus sertifikuota sekantys darbai paslaugos ir : PROJEKTAVIMO DARBŲ ORGANIZAVIMAS, BENDRIEJI STATYBOS DARBAI, PASTATŲ IR IŠORĖS VANDENTIEKIO BEI NUOTĖKŲ ŠALINIMO SISTEMŲ MONTAVIMO DARBAI, STATINIO INŽINERINIŲ SISTEMŲ(ŠILDYMO , VĖDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO) MONTAVIMO DARBAI.KĖLIMO IR DARBO AUKŠTYJE TECHNIKOS NUOMA.